Medicinsk Laser Behandling

 

HAR DU ONT I ONÖDAN?

Ryggen, Axlar, Nacke, Leder, Muskler, Tennisarmbåge, Golfarmbåge,

Stukningar, problem med Hälsena, Hälsporre, Herpes etc. 

Det vet du inte om du inte provat laserbehandling.

 

Medicinsk laser är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd,

muskler,senor, leder inflammationer m.m.

 

Allmänt om laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnader. Sedan dess har mer än 3000 studier publicerats från mer än 80 länder. I dag är laserterapi en vanlig behandlingsmetod i de flesta länder.

Vad är en laser?

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från ex. en burk med stenar som skakas. Laserljuset har - precis som en flöjtton - långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga.

Vad är en medicinsk laser?

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två grupper:

1. Starka lasrar som skär eller bränner. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.

2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för medicinska lasrar, biostimulerande lasrar eller lågeffekt lasrar.

 

 

Vad behandlas med lågeffektlaser?

Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt.  Även olika lasertypers behandlingseffekt för olika prober skiljer sig åt.
     

GaAs-lasern ( 904 nm, infrarött - osynligt ljus är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Ex. är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning, överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

 
     

HeNe-lasern eller GaAIInP-lasern ( synligt rött ljus 635 nm ) är bäst på problem i hud och slemhinnor, tex. bältros, herpes, bensår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc.

     

GaAIAs-lasern ( 810-830 nm, infrarött-osynligt ljus ) intar en mellanställning mellan de båda ovanstående. Med denna laser kan även tinnitus behandlas med bra resultat.

 

 

Hur behandlar man?

Laserljuset kommer ut från ett handstycke, även kallad prob. Man håller då bara i änden av proven i kontakt med hud mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertyp i fråga och vävnadstyp så tränger ljuset in olika djupt i vävnaden. Andra behandlingsfaktorer är hur djupt in problemet sitter eller hur stor yta man behandlar. En vanlig bahandlingstid är 1-10 minuter.

 

Hur ofta och hur många gånger?

Man brukar behandla tätare i början och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1-15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemen funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador. Vid akuta problem kan man behandla 1-2 gånger per dag

 

Finns det risker?

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte. Kan man äta mediciner? Ja, mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling.

 

Bör man iaktta något efter behandling?

Ja, laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till en överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc. innan terapeuten ger klartecken.

 

Vad är chanserna att bli bra?

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1-5 gånger. De flesta känner en effekt nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Man kan få en ökad smärtreaktion 6-24 timmar efter behandling, detta är mer vanligt på kroniska problem och beror på att skadan akutiseras. Annars är ganska vanligt med tydlig smärtlindring efter 1-3 behandlingar. Det finns några få som inte svarar alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod för ljust den personen.

Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.